içecek

Ben içecek bir şeyler alacağım. Sen bir şey ister misin?

I'm gonna go get something to drink, do you want anything?

İçecek bir şeyler ister misin ya da yiyecek bir şey.

Would you like something to drink? Something to eat, maybe?

Bu insanları içeri al ve onlara yiyecek içecek ver.

Take these good people in and give them food and drink.

İçecek ya da başka bir şey ister misin?

Do you want a drink or something?

Hadi ama, bana içecek bir şeyler ver

Come on, just give me a drink anyway

Yiyecek ya da içecek bir şey ister misin?

Would you like something to eat or drink?

İçecek ya da yiyecek bir şey ister misin?

Do you want something to eat or drink?

Haydi ama, adamım, bana içecek bir şeyler ver.

Come on, man, give me something to drink.

İçecek bir şey falan ister misin?

You want a drink or something?

Kahve veya içecek bir şey ister misin?

Would you like some coffee or something to drink?