Turkish-English translations for içine:

to · in · inside · into · aboard · sub · other translations

içine to

Senin için de doğru zaman olsun istiyorum ve şu an senin için doğru zaman değil.

And I want it to be right for you. And the time It is not right for you.

Bu doğru bir şey, yapmak için?

It's something to do, right?

Her şey için çok teşekkür ederim ama şimdi gitmem gerek. Hayır.

So thank you for everything, but I think I have to go now.

Click to see more example sentences
içine in

Orada senin için de küçük bir şeyler var.

There's a little something in there for you too.

Evet, içinde hiçbir şey yok.

Yeah. There's nothing in it.

Geri dönmen gerekecek. Belki bir iki gün içinde, belki altı ay.

You'll be back, maybe in a couple of days, maybe in six months.

Click to see more example sentences
içine inside

Burada bir tane daha var ve içinde de bir şey var.

There's another one over here. And there's something inside it.

Kafanın içinde bir şey var ve bu seni çıldırtıyor.

There's something inside your head and it's driving you mad.

Gel içeri ve bir fincan çay .

Come inside and have a nice cup of tea.

Click to see more example sentences
içine into

Her ne ise, o arabaya girmek için iyi bir sebebi vardı.

Whatever it was, he had a good reason for getting into that car.

Bizi bunun içine sen soktun, küçük adam.

You get us into this, little man.

Değil gerçekten içine.

Not really into that.

Click to see more example sentences
içine aboard

Bir dakika içinde bu ikmal gemisi ve güvertesindeki herkes ölü olacak.

In one minute, that supply ship and everyone aboard her will be dead.

Ben de hoş geldin demek için aradım yani.

So I'm calling to say welcome aboard.

Tyler gemide yaşamak için evden ayrıldı ve

Tyler left to live aboard the ship, and there

Click to see more example sentences
içine sub

İtalyan sandviçi için muhtemel isim.

Possible name for Italian sub:

Şu denizaltı için gönderdiğim tank bu?

That's the tank I sent to get that sub.

Evet o, Bay Sinnard'ın yerine geldi. Birkaç hafta içindi ama

Well, she, uh, subbed for Mr. Sinnard for a few weeks, but

Click to see more example sentences