işçilikten

Hey, bu gerçekten harika bir işçilik!

Hey, this is really wonderful work.

Diğer bir deyişle: Ucuz işçilik, evrak işi yok.

In other words, cheap labor, no paperwork.

İlaç masrafı yok gübre masrafı yok, işçilik masrafı yok.

No chemical expenses no fertilizer expenses, no labour expenses.

Ve işçilik kolay değil O halde üç vardiya çalışmalısınız

And the labor isn't easy Then you'll all work triple shifts

Ve ucuz işçilik.

And cheap labor.

Çok iyi bir İtalyan işçiliği.

Very good, this Italian workmanship.

Beş yıl ağır işçilik.

Five years hard labor.

Çok güzel işçilik, değil mi?

Beautiful workmanship, isn't it?

Enteresan bir işçiliği var, ama hepsi bu.

Interesting craftsmanship, but that's about it.

Birinci sınıf işçilik bu..

That is first-rate work.