Turkish-English translations for idam:

executed, execution · death · sentence · hanged, hanging · capital · capital punishment · other translations

idam executed, execution

Ama gerçekten de bir idam değildi, ve herkes patalayacak dev bir bebek bezi sandı.

But it wasn't really well executed, and everyone thought it was a giant exploding diaper.

Icarus, o deli ve biz tüm yakalanmış ve idam edilecek gidiyoruz jason söyle.

Icarus, tell Jason he's insane and we're all going to be caught and executed.

Beni idam ettirdi o, tamam mı?

He had me executed, all right?

Click to see more example sentences
idam death

Leo, bu bir idam cezası değil.

Leo, this is not a death sentence.

Ya da daha iyisi idama.

Or better yet, death row.

İdam cezası talep ediyorum.

I demand the death penalty

Click to see more example sentences
idam sentence

Leo, bu bir idam cezası değil.

Leo, this is not a death sentence.

Bir adam az önce idama mahkûm oldu da.

A man has just been sentenced to death.

Hyoja ocağı casus örgütüne mensup olan herkes idama mahkum edildi. Ve üç gün içinde infaz edildi.

Everyone from the 'Hyoja Poker Spy Ring' were sentenced to death, and executed in three days

Click to see more example sentences
idam hanged, hanging

Ne de olsa bu bir idam.

After all, this is a hanging.

Bu bir idam günü Wolf City, Wyoming'de

It's a hanging day In Wolf City, Wyoming

Demiryolu, bu insanlara bir idam sözü verdi.

Railroad promised these people a hanging.

Click to see more example sentences
idam capital

Burada idam cezası yok.

No capital punishment here.

Bu büyük bir dava olabilir, bir idam davası.

This may be a capital case, a death-penalty case.

Turgisya idam cezasını altı yıl önce kaldırdı.

Turgisia abolished capital punishment six years ago.

idam capital punishment

Burada idam cezası yok.

No capital punishment here.

Turgisya idam cezasını altı yıl önce kaldırdı.

Turgisia abolished capital punishment six years ago.