Turkish-English translations for ihbarcı:

informer, informant · tipster · denouncer · other translations

ihbarcı informer, informant

Bir şey yok bir arkadaşımız ihbarcı olmuş!

It's nothing a friend turned informer!

Hayır bu normal. İhbarcılar ihbar eder, soyguncular soyar, katiller öldürür,sevgililer sever.

No, it's normal. lnformers inform, burglars burgle, murderers murder, lovers love.

İhbarcı katilin Maurice Faugel olduğunu iddia ediyordu.

The informer claimed the killer was Maurice Faugel.

ihbarcı tipster

Belki de ihbarcı ödül parasını istedi.

Maybe the tipster wanted reward money.

ihbarcı denouncer

Bu ihbarcılar, Gestapo ajanları, ve vatan hainleri Kendilerini satmış bir çok insan tarafından gizleniyordu.

These denouncers, Gestapo agents and traitors were unmasked by the very people they themselves had sold.