Turkish-English translations for ihlal:

violating, violation · breach · infringement · infraction · intrusion · transgression · other translations

ihlal violating, violation

Çünkü şartlı tahliyemi ihlal ettim ve sen de kaçak bir akıl hastasısın.

Because I violated my probation, and you're an escaped mental patient.

Bu bir ihlal değil mi?

Is that not a violation?

Tiffany Donohugh ve Justin Whitley, Pac Prep onur kurallarını ihlal ettiğiniz için, ikiniz de okuldan atıldınız!

Tiffany Donohugh and Justin Whitley, for violating the Pac Prep honor code, you are both expeIled!

Click to see more example sentences
ihlal breach

Bu normal bir ihlal değildir.

This is not a normal breach.

Korkarım ki, mahzen güvenliğinde bir ihlal var.

I'm afraid there's been a breach in vault security.

O dedi ki, "Bir kez daha, ihlale kadar, sevgili dostlar.

He said, "Once more unto the breach, dear friends.

Click to see more example sentences
ihlal infringement

Unidac sismik ihlaller konusunda uzmanlaşmış küçük bir araştırma ve geliştirme şirketi.

Unidac is a small research and development technology company that specializes in seismic infringement.

Dr. Kearns, Ford Motor Şirketi'ni kendisine ait olan beş patenti ihlal etmekle suçluyor.

Dr. Kearns charges that the Ford Motor Company infringed five patents that he holds.

Aman tanrım, gerçeklik Bender'ın yayın haklarını ihlal ediyor.

Oh, my God, reality is infringing Bender's copyright.

Click to see more example sentences
ihlal infraction

Bayan Isaacs, bu ciddi bir ihlal.

Mrs. Isaacs, this is a serious infraction.

Küçük ihlaller de

No minor infractions.

ihlal intrusion

Pardon ihlal var, şerif.

Pardon the intrusion, sheriff.

Bu ihlal için özür dilerim, Dr. Bajanian.

I'm sorry about the intrusion, Dr. Bajanian.

ihlal transgression

Belirsizce sosyal standartları kabul ederken, onları ihlal ediyor.

Ambiguously accepting social standards while transgressing them