iksiri

Bu harika bir fikir, ama biz henüz bir iksir yok.

It's a great idea, but we don't have a potion yet.

Sihirli iksir için gereken her şey, balık dahil, var.

I have everything we need for the magic potion, including fish.

Yaşam iksiri olmasa bile, Ambrosia'yı bulmak büyük tarihi bir keşif olacaktır.

Even without the elixir of life, finding Ambrosia would be a great historical discovery.

Bu ya sihirli iksir sayesindedir ya da çok iyi bir şarap.

That's the magic potion or some very good wine.

Bu bir sihirli iksir

This is a magic potion.

Biz hiçbir şey için sihirli iksir aldı.

We took the magic potion for nothing. Yeah!

Marty, aşk iksiri diye bir şey yoktur.

Marty, there's no such thing as a love potion.

Bu iksir beni sonsuza kadar genç ve güzel yapacaktı.

That potion was gonna make me young and beautiful forever.

Bu iksir sihirli bir iksir büyücümüz yaptı; ve bizi daha da kuvvetli kılar.

This potion is a magic potion. Made by our druid. And it makes us stronger.

Ne çeşit bir iksir bu?

What kind of potion is that?