Turkish-English translations for ileriye:

forwards, forward · ahead · up · on · onward, onwards · farther · off · along · other translations

ileriye forwards, forward

Trajik intihar ve cinayet itibaren, biz daha iyi bir için ileriye taşımak ve daha fazla topluluk emretti.

From tragic suicide and murder, we move forward to a better and more ordered community.

İleri doğru küçük bir adım atabilir misin lütfen?

Would you take a small step forward, please?

Sen! İki adım ileri!

You, two steps forward.

Click to see more example sentences
ileriye ahead

Millet, bakın. İleride bir şey var.

You guys, look, there's something up ahead.

Evet, ama ileride sadece karanlık ve kötülük var.

Yes, but ahead there is only darkness and evil.

Ve şimdi düz şekilde ileri.

And now straight ahead.

Click to see more example sentences
ileriye up

İleride daha çok var.

There's more up there.

İleride bir canavar var.

There's a monster up ahead."'

İleride bir kamera var.

There's a camera up ahead.

Click to see more example sentences
ileriye on

Daha ileri gitmeden, küçük bir sürprizim var.

Before We move on, I have a little surprise.

Bu enerjinin ne kadar ileri düzeyde olduğuna bağlı

Well, that depends on how advanced the energy is.

Galaksiler arası yolculuk. İleri uzaylı uygarlıkları. Diğer gezegenlerde yaşayan insanlar.

Intergalactic travel; advanced alien civilisations; humans living on other worlds.

Click to see more example sentences
ileriye onward, onwards

İleri ve yukarı, Baba.

Onward and upward Dad.

İleri ve yukarı, Toby!

Onward and upward, Toby!

İleri ve yukarı, dostum.

Onward and upward, my friend.

Click to see more example sentences
ileriye farther

Yarın, daha hızlı koşacağız daha ileriye uzanacağız ve güzel bir sabah

Tomorrow, we will run faster stretch out our arms farther and one fine morning

Gordo Cooper bütün diğer Amerikalılardan daha yükseğe, daha ileriye, daha hızlı gitti.

Gordo Cooper went higher, farther and faster than any other American.

Sadece biraz daha ileri

Just a little bit farther

Click to see more example sentences
ileriye off

İleride başka bir köy daha vardı.

There, further off, was another village

Işıklar açık ve ileri dönük olsun, bir de megafon lazım.

Facing forward with lights off, and i need a megaphone.

Saint-Michel bulvarının ilerisinde

Off the Boulevard Saint-Michel

ileriye along

Sadece ileri ve kabuk boyunca devam et.

Just continue forward along the hull.

Ve yaşam ileriye akar

And life flows along