ilginçti

Gördün gerçekten, gerçekten.. bu çok ilginçti.

You see that is really that is interesting.

Bunu daha önce denemiştim ve çok ilginçti.

I've tried this before, and it's very interesting.

Bu akşam bir kadınla tanıştım ilginçti.

Met a woman tonight interesting.

Bu aslında oldukça ilginçti.

It was actually pretty interesting.

Tom, bu çok ilginçti.

Tom, that was interesting.

Çok ilginçti. Gerçekten mi?

It is very interesting.

Evet, bu çok ilginçti. Teşekkürler.

Yeah, that was so interesting.

Oldukça ilginçti aslında.

Pretty interesting, actually.

İş gerçekten de çok ilginçti.

Oh, the work was very interesting.

Oldukça ilginçti, değil mi?

That was interesting, right?