imparatorluk

Harika bir imparator ve gerçekten çok iyi bir adamdı, bütün o Pearl Harbor şeyi hariç.

And he was a great emperor and a really nice guy aside from the whole pearl harbor thing.

Çok akıllı bir çocuk. Bir gün büyük bir imparator olacak.

He's a very clever little boy He'll make a grand emperor one day

Herkes Roma'da Buna babam da dahil İmparatorluğun en iyi savaşçı olduğunu düşünmüştüm

Everyone in Rome including my father thought you were the finest warrior in the Empire

Her zaman, bir Avrupa savaşı olmayacak ama her zaman bir imparatorluk olacak.

There won't always be a European war, but there'll always be an Empire.

Eğer şimdi İmparator ile barış yaparsak, bu Avrupa için daha iyi olur.

It would be better for europe if we now make peace with the emperor.

Ve yakında Sen, bu imparatorluğun şimdiye kadar ki en güçlü kadını olacaksın.

And soon you will be the most powerful woman this empire has ever known.

Bayan Irene Cole ve onun şişe kapağı imparatorluğu adamın son şansıydı.

And Mrs. Irene Cole and her Bottle Cap empire were his last chance.

İmparator senden nefret ediyor, çünkü ondan daha önemli oldun.

The emperor hates you because you're more important than he is.

Her şeyin var. Bir imparatorluk, şöhret ve şimdi bu ev.

You've got everything. an empire, fame and now this house too.

Ama biz sadece bir imparatorluk değil, bir aileyiz.

But we're not just an empire. We're a family.