imzala

Lütfen içeri gel ve burayı imzala. Sonra dışarı çık.

Please come in and sign in here, then come out.

Ben ciddiyim" diye imzalamış ve, tabiki, burda bir numara var. şimdi, bakın

Signed "I'm Serious." And, of course, there is a number here. Now, look

O halde, lütfen bunu imzala.

Then, will you please sign this.

Şimdi, şunu imzala lütfen.

Now. Sign this please.

Meksikalılarla, bir milyar dolarlık bir anlaşma imzalamış olan büyük bir şirket için çalışıyorum.

I work for a major corporation that's just signed a billion dollar deal with the Mexicans.

İmzalamamı istediğin bir şey var tatlım?

You got something you want me to sign, honey?

Her şeyin burada olduğundan emin ol ve burayı imzala.

Make sure you have everything and sign here.

Dean onun için bir resim imzalamamı istedi.

Dean asked me to sign a picture for him.

İmzala şunu ve sessiz kal.

Sign it and stay quiet.

Hey, bir şey imzalamamı ister misin?

Hey, you want me to sign something?