imzaladım

Bir mektup yazdım Ya da o yazdı ve ben imzaladım Hangisi olduğunu bile hatırlayamıyorum.

I wrote a letter or she wrote it and I signed it, I can't even remember which.

Ya da o yazdı ve ben imzaladım Hangisi olduğunu bile hatırlayamıyorum.

Or she wrote it and I signed it I can't even remember which.

Bunu benim için imzalar mısınız lütfen?

Would you sign it for me, please?

Bir şey imzalamak için biraz geç oldu.

It's a bit late to sign for anything.

Bizim için onları imzalar mısınız lütfen?

Would you please sign them to us?

Peki, bir ay önce, büyük bir ayakkabı şirketiyle büyük bir mukavele imzaladım.

Well, a month ago, I signed a big contract with a big shoe company.

Hey Ron, bunu benim için imzalar mısın?

Oh, hey, Ron. Can you sign this for me?

Bu resmi imzalar mısınız, lütfen?

Could you sign this picture, please?

Senin için bir fotoğraf imzalarım.

I'll sign a picture for you.

Bunu imzalar mısın lütfen?

Would you sign this, please?