Turkish-English translations for inek:

cow · geek · cattle · heifer · other translations

inek cow

Gerçekten şimdi, lütfen, pencereler açık ciddi, Hadi! bir inek olmak yok, beni yalnız bırak!

Really now, open the windows, please Come on, seriously! Leave me alone, don't be a cow!

Şişko ineğin ne işi var burada?

What's that fat cow doing here?

İnek için bir şeyim var.

I got a thing for cow.

Click to see more example sentences
inek geek

Bryce zeki, güzel ve inek dilini konuşuyor.

Bryce is beautiful and smart and she speaks geek.

O küçük inek bir obje bulmuş.

That little geek found an artifact.

Sen inek değilsin, değil mi Sky?

You're not a geek, are you, Sky?

Click to see more example sentences
inek cattle

Seni bir inek gibi satıyor!

She's selling you like cattle.

Biri ineklere ibadet etmemi istiyor, diğeri ineği kurban etmemi istiyor.

One says to worship cattles.. Another says to sacrifice it..

inek heifer

Hedda, seni yaşlı inek.

Hedda, you old heifer.