Turkish-English translations for insanlar:

people · world · folks, folk · other translations

insanlar world

Yani bu dünyada benim gibi insanlar var ve senin gibi insanlar var.

You see, in this world, there's people like me and there's people like you.

Anlıyorum eğer sen gibi daha çok insan olsaydı dünya çok daha iyi bir yer olurdu.

I understand that if everyone was more like you, the world would be a better place.

Bu dünyada iyi insanlar ve kötü insanlar vardır, ve babana bunu çok kötü bir insan yaptı" dedi.

She said, "There are good people and bad people in this world and a very bad person did this to your father.

Dünyanın senin gibi küçük insanlar için zamanı yok.

The world has no time for little people like you.

Eğer daha çok insan böyle yapsa, dünya çok daha iyi bir yer olurdu.

If more people did that, the world would be a better place.

En azından güzeller ve hiçbir biçimde bu dünyadaki insanlar gibi değiller.

At least they're beautiful, and nothing in this world like people.

Bu dünyada senin dışında da insanlar var ve onların da sorunları var.

There are other people in this world besides you and they have problems, too.

Bu dünyada çok sayıda kötü insan var. Ve yeterince iyi insan yok.

There are far too many bad people in this world, and not enough good.

Bu dünyada bir sürü hasta ruhlu insan var.

There's a lot of sick people in this world.

Çünkü Bu insanlar Ve bu dünya

Because these people and this world