insanlardan

İyi insanlar var kötü insanlar var ve bir de bunlar var.

There's good people, there's bad people, and then there's these people.

Evet ama böyle bir şey olmadığını biliyorsun sadece insanlar var ve yardım için seni arıyorlar.

Yeah, but you know there's no such thing. There's just people. And they're looking to you for help.

Bu insanların ne olduğunu bilmiyorum. Ama onlar bizim gibi değiller, değil mi?

I don't know what those people are, but they're not like us, they're different.

Daha önce böyle bir şeyi hiç yapmamıştım ama insanlar bunu hep yapar, değil mi?

I've never done anything like that before, but people do it all the time, right?

Ve insanlar söylediler her şey gelen, o sadece bu büyük adam, biliyor musun oldu?

And from everything that people have said, he was just this great guy, you know?

Yani bu dünyada benim gibi insanlar var ve senin gibi insanlar var.

You see, in this world, there's people like me and there's people like you.

O insanların ne olduğunu bilmiyorum ama bizim gibi değiller, değil mi?

I don't know what those people are, but they're not like us, are they?

Hayır, o çok iyi bir insan!

No, he's a very good man!

Anlıyorum eğer sen gibi daha çok insan olsaydı dünya çok daha iyi bir yer olurdu.

I understand that if everyone was more like you, the world would be a better place.

Ve bu gece, bütün bu insanlar senin için burada. Peki ya problem ne?

And tonight all of those people are here for you, so what's the problem?