irtibata

O kitabı yıllar önce yazdın ama seninle iki ay önce irtibat kurdu.

You know, you wrote that book years ago, but he contacted you two months ago.

Bu, eğitim direktörü Binbaşı Sherman ve irtibat subayı Teğmen Glenn.

This is Major Sherman Joy, Director of Training and Lieutenant Glenn, Liaison Officer.

Onlarla bir kez daha irtibat kurmaya çalıştım, ama hala hiç yanıt yok.

I tried once more to contact them, but there's still no response from

Eski CTU ajanı Jack Bauer, Aaron ve benimle irtibata geçti.

Jack Bauer, the former CTU agent, contacted Aaron and me.

Yeşil, "telsiz irtibatı yok ama her şey yolunda" demek.

Green means no radio contact available, but all is okay.

Söyler misiniz Bay Compton, Bay Northman ile siz neden Şansölye Gainsborough ile irtibata geçtiniz?

Tell me, Mr. Compton, why did you and Mr. Northman make contact with Chancellor Gainsborough?

Topçu çavuş Alvarez'in yedi yıllık kişisel ve profesyonel irtibat kurdukları.

Seven years' worth of Gunnery Sergeant Alvarez's personal and professional correspondence.

Geçen akşam, polis irtibat memuru bana bu fotoğrafı verdi.

Last night, my police liaison officer gave me this photograph.

Ben ajan Hotchner, bu ajan Jerou, irtibat görevlimiz

I'm Special Agent Hotchner. This is Agent Jareau, our liaison.

Bu gece buraya geldim çünkü seninle irtibat kurmak istedim.

I came here tonight because I wanted to connect with you.