isim

Nasıl bir adamla olabilir Sen tüm ilgili çok şey ile ilgili bir sorun var olduğunu?

How can you be with a guy that's got a problem with the very thing you're all about?

Bu iyi çünkü bu bir köpek için güzel bir isim.

That's good, because that's a good name for him

Ama orada bir yerlerde sana başka bir isim vermiş başka bir baban var.

But somewhere out there you've You have another father too, who gave you another name.

Dinle yarın ilk olarak sen ve ben birlikte bir kaç çocuk ile birlikte

Listen first thing tomorrow, you and I will get together with a couple of the children

Bu çok güzel bir kız için çok güzel bir isim.

It's a very pretty name. For a very pretty girl.

Bu senin için güzel bir isim, değil mi?

You know what? That's a good name for you.

Ne ile değil?

Not a what?

Küçük bir kız için, büyük bir isim.

That's a big name for a little girl.

Tamam, o zaman bize bir isim ver.

Okay, all right, then give us a name.

Hayır. Baban için çok zor bir gün ve ailesi ile birlikte olmaya ihtiyacı var.

No, this is a very difficult day for your father, and he needs to be with his family.