istekayı

Ve istekayı da bırak.

And leave the cue stick.

Kaptan bir isteka al.

Pick up a cue, captain.