istendi

Bilmiyorum ama eğer öyle ise yapılacak en iyi şey ne biliyor musun?

I don't know, but you know what the best thing to do if you are?

Onun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz, ismi ne, ne yapar?

We don't know anything about him, what his name is, what he does

Şey, güçlü bir ismi ve güçlü bir vücudu olan bir erkek muhtemelen tam ihtiyacım olan şeye sahiptir.

Well, any man with such a strong name and strong body Probably has exactly what I need.

Bu onun gerçek ismi değil.

That is not his real name.

Ne olduğunu bile bilmiyorum, ama her ne ise, ihtiyacım olan bu." diye düşündüm.

I thought, "I don't even know what it is, but whatever it is, I need this.

Şimdi ise bana yardım edebilecek tek şey o.

Now it's the only thing that can help me.

Ve söylemem gereken bir şey daha var "dile"ve" iste" aynı şey değil mi?

And that's another thing, I have to say aren't "Wish it" and "Want it" really the same thing?

Onun için iyi olan ne ise, bizim için de o.

What's good for him is good for us.

Çünkü sen gerçekten çok çalıştın ve bu senin isin ve biraz da delisin.

Because you worked really hard, and it's your job. And you're a little crazy.

O hâldehâlde ya o okula gitmedi ya da bu onun gerçek ismi değil.

So either he didn't really go to that school or that's not his real name.