istihbarat

Doktor, Ben Albay Grant, İngiliz Askeri İstihbarat.

Doctor, I'm Colonel Grant, British Military Intelligence.

Alman askeri istihbaratı içinde iyi bir doktor.

The good doctor is in the German military intelligence.

Ben, Albay Eleanor Grant. İngiliz İstihbarat Teşkilatı.

I am Colonel Eleanor Grant, British military intelligence.

Michael Smith, Güvenlik ve İstihbarat Servisi.

Michael Smith, the Security and Intelligence Service.

Herkesin ihtiyacı olan en son şey başka bir istihbarat skandalı ve NSA böyle bir tehdit için hazırlıklıdır.

Last thing anybody needs is another intel scandal, and NSA is prepared for this kind of threat.

Bir istihbarat subayı olarak, uzun zaman önce.

As an intelligence officer, a long time ago.

İstihbarat ile ilgili bir sorun var, efendim.

There is a problem with intelligence, sir.

Ben Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndan Ajan Lacey ve bu da, Ajan Botwin.

I'm Agent Lacey with Central Intelligence, and this is my partner, Agent Botwin.

İstihbarat, oralarda bir terörist eğitim kampı olduğunu söylüyor.

Now, intelligence says that there's a terrorist training camp nearby.

Sen Senato İstihbarat Komitesi üyesi ve eski bir FBI ajanısın.

You're a member of the Intelligence Committee, a former FBI agent.