itibarına

Bu sabah itibariyle, beş ölü var. Adamlar ve çocuklar.

As of this morning, five are dead men and boys.

Bu sabah itibariyle, beş ölü var.

As of this morning, five are dead

Ve bu da Charlie Davis. Bu akşam itibariyle kainat amatör boks şampiyonu.

And this is Charlie Davis, amateur boxing champion of the universe as of tonight!

Neden böyle itibarı düşük bir adam çok tatlı bir gelini çalsın ki?

Why should a man with such a low reputation steal away such a lovely bride?

Onu çaldı ve şimdi de tüm itibarı o alıyor!

He stole it, and he's taking all the credit!

Bu sabah itibariyle, bu iki ekip başka bir dava üzerinde birlikte çalışmaya başladı.

Just this morning, these two teams began work on another case together.

Ve üstüne üstlük, Daniel Emily'nin hayatını kurtardı, ve biz onun itibarını yerle bir ettik.

And on top of it, Daniel saved Emily's life, and we destroyed his reputation.

Bu çocuğun çok kötü bir itibarı var.

This kid has a really bad reputation.

Bak, şöhret ve para istiyorsun? Yoksa itibar ve saygı mı?

Look, do you want fame and fortune? or do you want integrity and respect?

İllegal Japon göçmeni ve eski bir denizcinin itibarı ulusal güvenlik için çok önemli değil.

An illegal Japanese immigrant and the reputation of a former Marine are hardly matters of national security.