itibaren

Ama bu aynı zamanda, şu andan itibaren senin için hiçbir şey. .aynı olmayacak demek.

But it also means that nothing would be the same for you from now on.

Ama uzun zaman olduğunu biliyorum, aslında şimdiden itibaren uzun bir zaman.

But I do know that a long time actually a long time from now.

Şu andan itibaren, burada işler çok ama çok farklı olacak.

From now on, things are gonna be very, very different around here

Şu andan itibaren bu siyah ve beyaz bir dünya, beyler.

But from now on it's a black and white world, gentlemen.

Şu andan itibaren, bu ev, senin evin.

Well, from now on, this house is your home.

Her şeyi unut, ve yarından itibaren işe geri dön.

Forget everything, and come back to work from tomorrow.

Ama şu andan itibaren ne oluyorsa ya benimle, ya bana karşı.

But what happens from this moment on Either with me or against me.

Tamam, şu andan itibaren, her şeyi beraber yapacağız.

Okay, from now on, we do everything together.

Şu andan itibaren sana söz veriyorum ki her şey farklı olacak.

I promise, from now on, everything will be different.

Şu andan itibaren hep birlikte olacağız.

From now on, we'll always be together.