izleyiciyi

Şov için harika bir fırsat. Taze bir başlangıç gibi hissettiriyor. Tamamen yeni bir izleyiciye ulaşmak için bir şans.

It's a great opportunity for the show, feels like a fresh start, and it's a chance to attract a whole new audience.

Teşekkür ederim ve ulusal televizyon izleyicileri, hoş geldiniz.

Thank you and welcome, national television audience.

Güzel bir kadın sahnede, onu ve iki devekuşu fanlar hariç izleyici arasında şey.

A beautiful woman on stage, nothing between her and the audience except two ostrich plume fans.

Benim için yeni kamerama merhaba de. izleyiciler kim peki?

Say hello to my new camera for me. Who's the audience?

Bu gece iyi bir izleyici kitlemiz var.

We got a good audience tonight.

Ama, söylediğim için üzgünüm, böyle gelişmiş bir izleyici ile değil.

But, sorry to say, not with this sophisticated audience.

Yabancı izleyicilerin beni yeni bir aktör olarak kabul etmesi için

In order to let foreign audience to accept me as a new actor

Bill ve Melinda Gates'in propaganda kanadı. Ve tabi sizin gibi izleyicilerin

The propaganda wing of Bill and Melinda Gates and viewers like you.

İki masum izleyici öldürüldü Bir eyalet süvarisi,yedisi yaralandı. ne zaman oldu bu?

Two innocent bystanders were killed. One state trooper, seven wounded. When was that?

Çok sevimli bir izleyici oldun.

You've been a really lovely audience.