köpeği

Bu iyi çünkü bu bir köpek için güzel bir isim.

That's good, because that's a good name for him

Evet bir köpek ama

Yeah, but it's a

Ne tür bir köpek olduğunu hiçbir zaman bulamayacağım, çünkü sen bir köpek değilsin.

I'll never guess what kind of dog you are, because you're not a dog.

O bir köpek değil, o benim kardeşim!

He's not a dog, he's my brother.

Ölü bir köpek gibi görünüyor.

That looks like a dead dog.

Yolundaydı, ama sonra birisi bir köpek hakkında bir şeyler söyledi ve

It was, and then someone said something about a dog, and

Küçük Köpek benim kardeşim ve ben onu seviyorum.

Little Dog is my brother and I love him.

Hadi, gel ve uslu bir köpek gibi onu al.

Come on, come and get it like a good dog.

Yani o harika bir köpek, ama

I mean, she's really great, but

Bir büyük, bir de küçük köpek. Ben de öyle istiyorum.

One big dog and a little dog, that's what I want too.