köye

Henüz onunla tanışmadım ama bu gece bir köy şenliği var. Belki onu orada bulabilirim.

I haven't met him yet but, there is a village festival tonight Maybe I'll find him there

Basit bir köy kızı, bayanlar ve baylar.

A simple country girl, ladies and gentlemen.

Biliyor musun, bu köyde eksik olan bir şey var.

You know, there's something missing in this town.

Onun gibi bir kız için bu lanet köyde hiçbir şey yok.

Nothing in this bloody village for a girl like her.

Artık çok daha iyi hissediyorum ama yine de bir şey olursa köyü uyar.

Now I feel much better. But just in case If something happens, warn the village.

Siz çocuklar bu köye geldiniz sadece bir araştırma için, değil mi?

You guys came to this village just for an investigation, right?

Bu köyün nerede olduğuna dair hiç bir fikrin var mı?

Do you have any idea where this village is?

Bu köyün kızları çok masum ve basit olduklarını duymuştum.

I had heard that village girls are very simple and innocent.

Bayan Smith, köyün yakınlarında askerlerle dolu bir kamp var.

Miss Smith, there's a camp near this village full of soldiers.

Ayrıca, köy için de çok iyi olacak.

Also, it'll be very good for the village.