Turkish-English translations for kıç:

ass · butt · back · arse · poop · bum · rump · Fanny · can · bottom · hip · behind · tail · prat · buns · seat · tush · vent · other translations

kıç ass

Ve ben ne zaman, ben söylüyorum değilim onu sen, ne yaptığını ve kıçını olacak iyi dışarı evimizin olacak.

And when I do, I'm telling her what you did, and your ass is gonna be out of our house for good.

Tembel kıçını kaldır ve kendine bir bul!

Take your lazy ass out and find yourself a job!

Her fırsatta koltuğun başka bir kadının kıçını altında oluyor.

At every opportunity the seat gets under another woman's ass.

Click to see more example sentences
kıç butt

Lütfen kaldır şu tembel kıçını ve bana temiz gömlek getir.

Please get off your lazy butt and get me a clean shirt.

Bu şeylerin tadı kıç gibi.

That stuff tastes like butt.

O kıçını buraya getir adamım.

Get your butt down here, man.

Click to see more example sentences
kıç back

Kemikli kıçını al da, geri dön.

Get your boney arse back here.

Kıçını buraya geri getir.

Bring your ass back here.

Kıçını kaldırıp hemen eve geri dön!

You get your ass back home now!

Click to see more example sentences
kıç arse

Bir şimşek kıçını yakıyor, ve sen buna Tanrı diyorsun?

A shaft of lightning burns your arse, and you call that God?

Ne güzel bir kıç!

What a nice arse!

Babacık eve gelir ve herkesin kıçını siler, değil mi?

Daddy's come home and wiped everyone's arse, hasn't he?

Click to see more example sentences
kıç poop

Yaşlı bir kıç ya da orta yaşlı bir kıç değilim.

I'm not an old poop. Or middle aged poop.

Sadece bir ipucu yarasa kıç

Just a hint of bat poop

Billy bir kıç kafa mı?

ls Billy a poop head?

Click to see more example sentences
kıç bum

Arkanı dön ve bana kıçını göster.

Turn around and show me your bum.

Herkeste bir kıç var.

Everybody's got a bum!

Bu da Nelson'ın Kıç deliği!

And this is Nelson's bum hole!

kıç rump

Eldon, salla şu tembel kıçını.

Eldon, shake your lazy rump.

Koca Kıç Kate.

Big Rump Kate.

Dr. kaka bacası Dr. arka vites, Dr. kıç enayisi.

Also, Dr. Poop chute, Dr. Rear gear, Dr. Rump chump.

kıç Fanny

Bu arada, bu kıç kılıfı Fransa'dan geliyor.

By the way, this fanny pack comes from France.

Evet, bu bir kıç kılıfı.

Yeah, it's a fanny pack.

Hiç günışığı, ayışığı, nur ışığı, gaz ışığının kıçını görmedi.

Never seen daylight, moonlight, Israelites, Fanny by the gaslight.

kıç can

Ama yine de, sana hepimizi sadece kendi kıçını kurtarmak için ihanet izin veremeyiz.

But still, I can't allow you to betray us all just to save your own ass.

Bir kıç şirin olamaz.

A butt can't be cute.

kıç bottom

O kadar açım ki bir kokarcanın kıçını yiyebilirim.

I am so hungry I could eat a skunk's bottom.

O kadar açım ki bir kokarcanın kıçını bile yiyebilirim.

Right? I am so hungry I could eat a skunk's bottom.

kıç hip

Güzel, geniş bir kıç, düz önayaklar, kulaklarının arasındaki yoğun yün.

Good wide hips, straight forelegs, plenty ofwool between the ears.

Dudaklar, alın, yanaklar kalçalar ve kıç.

Lips, forehead, cheeks hips and ass.

kıç behind

Bir kere daha, senin ufak fakat biçimli kıçını kurtardım.

Once again, I have saved your small but relatively shapely behind.

kıç tail

Burada herkes kıç tekmeleme departmanında uzman mı?

Does everyone here excel in the tail-kicking department?

kıç prat

O silahları unuttun mu, seni uyuz kıç.

Have you forgotten those guns, you dozy prat?

kıç buns

Kıç"yerine" popo" de.

Instead of "ass"say" buns

kıç seat

Her fırsatta koltuğun başka bir kadının kıçını altında oluyor.

At every opportunity the seat gets under another woman's ass.

kıç tush

O halde nasıl oldu da bana kıçını gösterdin?

Then how come you showed me your tush?

kıç vent

Tamam. Tamam, bunlar kıç safra tanklarının vanaları!

Okay, those are the aft ballast tanks vents!