kış

Önce ilkbahar ve yaz gelir ama sonra sonbahar ve kış.

First comes spring and summer but then we have fall and winter.

Geçen kış bir gün işe gitti ve bir daha geri dönmedi.

Last winter he went to work one day and never came back

Gelsin bahar ve yaz, sonbahar ve kış

Bring spring and summer, fall and winter

Bu kış çok soğuk oldu, değil mi?

This winter is very cold, isn't it?

Tadını çıkar, uzun ve soğuk bir kış olacak.

Enjoy. It's gonna be a long. cold winter.

Çünkü o bir Kış Perisi.

Because he's a Winter Fairy.

Uzun, soğuk bir kış oldu.

It was a long, cold winter.

Bu kış bir kadın geldi buraya.

A woman came here this winter.

Bu her zaman kış demek oluyor?

Does that mean that it's always winter?

Bahar ve yaz, sonbahar ve kış.

Spring and summer, autumn and winter.