Turkish-English translations for kılıç:

sword · blade · saber · fencing · sabre · swordsmanship · other translations

kılıç blade

Ne çeşit bir kılıç?

What kind of blade?

Bu kılıç Elf imâlidir, bu da demektir ki etrafta Orklar veya Goblinler varsa mavi mavi parıldar.

The blade is of Elvish make, which means it will glow blue when orcs or goblins are nearby.

Kılıç ve kısa kılıç eğitimi aldım.

I studied sword and short blade.

Ve kılıç sıradan bir metal değildir.

And the blade is no ordinary metal.

Lordum, belki daha büyük bir kılıç istersiniz.

My lord, perhaps you'd prefer a larger blade.

Hem de ismi olan bir kılıç.

Oh, a blade with a name.

Güzel bir kılıç.

A fine blade.

Ölümlü Kılıç"ve" Son Kan"ı çekti.

He did Mortal Blade and Last Blood.

Bu istisnai bir kılıç.

It's an exceptional blade.

Buradaki tek kılıç o.

It's the only blade here.