Turkish-English translations for kırılmış:

broken · other translations

kırılmış broken

Tamam, peki, sanırım kırılmış, o zaman bunun için yapabileceğimiz hiçbir şey yok.

Okay, well, I guess it's broken, then, and there's nothing we can do about it.

Her neyse, ee, Heather bana saldırdı ben de kendimi korudum ve kızın kolu kırıldı.

Anyway, er, Heather attacked me, I defended myself and her arm got broken.

Hayır. Bir de kırılan cam var.

No, and we have another broken window.

Click to see more example sentences