Turkish-English translations for kırmızı:

red · crimson · scarlet · cherry · communist · other translations

kırmızı red

Ve her zaman hatırla kardeş: Bir balık, iki balık, kırmızı balık, mavı balık.

And always remember, my brother: one fish, two fish, red fish, blue fish.

Oldukça güzel bir kırmızı şarap.

It's a very nice red wine.

Kırmızı, bekle bir saniye.

Red, hold up a second.

Click to see more example sentences
kırmızı crimson

Sanırım bu küçük kızıl noktalar kırmızı biber.

I think these little crimson spots are red peppers.

Bu kırmızı değil. Parlak vişne.

It's not red, it's crimson glow.

Koyu kırmızı bir taş mı?

Is it a deep crimson stone?

Click to see more example sentences
kırmızı scarlet

Artık bundan sonra her şey kırmızı ve siyah olmalı.

From now on everything must be scarlet and black

Benim için kırmızı ve senin için kırmızı.

Scarlet for me and scarlet for you

Kırmızı, dört numara!

Scarlet, number four!

Click to see more example sentences
kırmızı cherry

Kiraz, çilek veya kırmızı et gibi.

Cherries, strawberries, or red meat.

Parlak kırmızı vişne ve kiraz.

Bright red kirsch soaked cherries.

kırmızı communist

Kırmızı bölge yalnızca Komünistler için park yeri.

The red zone is for Communist parking only.