kısmı

Biliyorum, evlilik senin için yeni ama her gece eve gelmek evliliğin önemli bir kısmı.

I know marriage is new to you but coming home every night is a big part of it.

Rahat bırak beni, en iyi kısmı bu.

Now, leave me alone. This is the best part.

En iyi kısmı ne biliyor musun?

You know what the best part is?

Tamam ama tüm bunun en iyi kısmı ne biliyor musun?

But you know what the best part about all this is?

Ve bu en iyi kısmı bile değil.

And that's not even the best part.

Belki bugün değil, belki yarın da değil Ama yakında, ve hayatının geri kalan kısmında

Maybe not today, maybe not tomorrow But soon, and for the rest of your life.

Ama en iyi kısmı bu değil.

But that's not the best part.

Ve en kötü kısmı da, o iyi birine benziyordu ve şimdi muhtemelen onu bir daha göremeyeceğim.

And the worst part is he actually seemed like a good guy, and now I'll probably never see him again.

Hayır, hayır, en iyi kısmı o değil.

No! No! That's not the best part.

Ve bu da benim en sevdiğim kısmı.

Oh, and this is my favorite part.