Turkish-English translations for kıvrak:

agile · lithe · wit · quick · other translations

kıvrak agile

ve daha sonra, o kıvrak diliyle,

and then, with his agile tongue,

Daha küçük olan kıvrak Kimmerosaurus manevra yaparak, hantal katilden kolayca kaçabilir.

The smaller and agile Kimmerosaurus can easily outmanoeuvre the lumbering killer.

Kompakt, kıvrak ve tüm giriş sensörleriyle.

Compact, agile, with full sensory input.

Click to see more example sentences
kıvrak lithe

Küçük, kıvrak, atletik birisi

Someone small, lithe, athletic

Şuna bak. Nasıl da kıvrak.

Look at him, he is lithe.

Uzun, sarışın, kıvrak.

Tall, blond, lithe.

kıvrak wit

Kıvrak bir zekan var.

You have a nimble wit.

Her neyse, kıvrak zekâm beni acı sondan kurtardı.

Anyway, my quick wit saved mefrom a grizzly fate.

kıvrak quick

Her neyse, kıvrak zekâm beni acı sondan kurtardı.

Anyway, my quick wit saved mefrom a grizzly fate.