kızsın

Sen küçük bir kızsın ve sen büyük bir kızsın.

You are a little girl and you are a big girl.

Hayır, sen sadece küçük bir kızsın.

No, you're just a little girl.

Çünkü sen" "Benim için tek kızsın?

Because you're the only girl for me?

Sen sadece küçük bir kızsın.

You're just a little girl.

Ama sen iyi bir kızsın.

But you're a good girl.

Şimdi sen iyi küçük bir kızsın.

Now you're a good little girl.

Sen hala küçük bir kızsın.

You're still a little girl.

Evet sen iyi bir kızsın.

Yes, you're a good girl.

Ve sen bir kızsın, değil mi?

And you're a girl, right?

Lütfen, sen çok güzel bir kızsın.

Please, you are a very nice girl.