kaçırmaz

Jake Taylor, bir partiyi asla kaçırmaz.

Jake Taylor never misses a party.

Asla kaçırmaz Bayan Cody.

He never misses, Mrs Cody.

Çünkü Philadelphia savcılığı asla gözden bir şey kaçırmaz.

Because the Philadelphia D.A. never misses anything.

Hiç bir erkeği kaçırmaz.

She never misses a man.

Çünkü o hiç hedefini kaçırmaz.

Because he never misses his mark.

Çünkü bir patron asla randevuları kaçırmaz.

Because a boss never breaks appointments.

Asla kahvaltıyı kaçırmaz o.

She never misses breakfast.

Johnny hiç kaçırmaz.

Johnny never misses.

Bu atışı hiç kaçırmaz.

He never misses that shot.

Kız arkadaşım programınızı hiç kaçırmaz.

My girlfriend never misses your show.