Turkish-English translations for kabarık:

fluffy · puffy · shaggy · bloated · puffed · bouffant · up · other translations

kabarık fluffy

Tamam, altın renkli kabarık pankek için un, süt ve yumurta ekle.

Okay, to make these golden fluffy pancakes add flour, milk and eggs.

Ve küçük kabarık kulaklar.

And little fluffy ears.

Yani, kabarık bulutlar veya kanatlı melekler yok elbette.

I mean there's no fluffy clouds or winged angels.

Click to see more example sentences
kabarık puffy

Büyük kabarık bulutlar, çok tatlı.

Big puffy clouds are very sweet.

Kabarık, gel buraya.

Come here, Puffy.

Kabarık ve insülin üreten bir şey.

It's all puffy and insulin producing.

Click to see more example sentences
kabarık shaggy

Yolculuk hakkında, kabarık çocuk.

About that ride, shaggy boy.

Uzun, kabarık saçları, parlayan kırmızı gözleri vardı ve köpeğimsi suratından kan akıyordu.

Long, shaggy hair, glowing red eyes, and blood dripping down its doglike face.

kabarık bloated

İşte bu yüzden muazzam, kabarık maaşları var.

That's why they have huge, bloated salaries.

Kabarık, ama harika.

Bloated, but awesome.

kabarık puffed

Seni kibirli, kabarık penguen!

You pompous puffed-up penguin!

Çıtır veya kabarık?

Crunchy or puffed?

kabarık bouffant

Her neyse, kime kabarık diyorsun sen be?

Anyway, who are you calling bouffant?

kabarık up

Seni kibirli, kabarık penguen!

You pompous puffed-up penguin!