kadranı

Üst kadranda birden çok bıçak yarası var.

Multiple stab wounds to the upper quadrant.

Her gece, yeni bir kadran, yeni bir diyot ekliyoruz.

Each night a new dial, a new knob Electronic

Dördüncü kadran, en üst kat, kolay giriş.

Fourth quadrant, top level, easy access.

El fenerleri, saatler için fosforlu kadranlar.

Flashlights. Luminous dials for watches.

Saatler için fosforlu kadranlar.

Luminous dials for watches.

Bu kadran çok değerli!

It's a precious dial.

Hangi evrensel kadran?

Which universal quadrant?

Deri döşeme, ahşap kadranlar, standart GPS sistemi.

Leather upholstery, wooden dashboard, factory GPS.

Sağ üst kadranda ağrı ve gerginlik.

Right upper quadrant, pain and distension.

Bay Quigley, benim için şu kadranı izole edebilir misiniz, lütfen?

Mr. Quigley, could you isolate that quadrate for me please?