Turkish-English translations for kahraman:

hero · superhero · heroic · heroine · character · protagonist · brave · legend · other translations

kahraman hero

Güzel! Ve şimdi, bayanlar ve baylar gerçek bir kahramanı alkışlayın

And now, ladies and gentlemen, please welcome, a real hero

Onlardan biri değil ki o bir kahraman.

She isn't one of them. She's a hero.

Bu bir sorun, çünkü Senin kahramanın

It's a problem, that's your hero.

Click to see more example sentences
kahraman superhero

Gerçek bir yeteneğin var ama süper kahraman olmak çok tehlikeli bir özellikle de hiçbir gücün yoksa.

You have a true gift, but being a superhero is dangerous business, especially if you don't have powers.

Güçlü, nazik ve bir süper kahraman gibi.

He is strong, kind, and like a superhero.

Madalyalı bir Irak gazisi ve aynı zamanda gerçek hayatta bir süper kahraman.

He's a decorated Iraq veteran, and he's also a Real-Life Superhero.

Click to see more example sentences
kahraman heroic

O kötü bir çocuk değil. Tatlı ve bir kahraman gibi ve

He's not a bad boy, he is sweet and heroic and

Ve işte kahraman kör adam geliyor.

And here comes the heroic blind man.

Athos orada. Genç Athos, kahraman ve yakışıklı Athos, katledilmiş Athos.

Athos is there, young Athos, heroic, handsome Athos, murdered Athos.

Click to see more example sentences
kahraman heroine

Gurur ve Önyargı 'nın kahramanı Elizabeth Bennet.

The heroine of Pride and Prejudice is Elizabeth Bennet.

Evet, bir peri masalı kahramanı gibi görünüyorsun.

Yeah, you seem like a fairytale heroine.

Ama popüler bir hikaye için kadın kahraman gerekmiyor mu?

But don't you need A heroine for a popular story?

Click to see more example sentences
kahraman character

Şey. Baş kahraman Travis bir taksi şoförüydü bu yüzden her gece

Well, the main character Travis is a taxi driver so every night

O bir haydut, çizgi film kahramanı. Yapma.

He's a thug he's a cartoon character, come on!

O bir haydut, çizgi film kahramanı.

He's a thug. He's a cartoon character.

Click to see more example sentences
kahraman protagonist

Ve Sebastian Rico harika bir kahraman.

And Sebastian Rico is a wonderful protagonist.

Baş kahraman bütün bir cildi ezberlemiş ve kendisi kitap olmuştu.

The protagonist memorized an entire volume and became the book itself

Ben asıl adamım, baş oyuncu, kahraman.

I'm the guy, the protagonist, the hero.

Click to see more example sentences
kahraman brave

O gerçek bir kahraman, iyi bir adam.

He's a brave man. A good man.

Eski ortağım, cesur Memur George Scotman tanınmamış bir kahraman olarak ölmüştür.

My late partner, the brave officer George Scotman, died as an unsung hero.

Yürekli kahramanlar beni kurtardı.

Those brave heroes rescued me.

kahraman legend

Mangal Pandey ölümüyle bir kahraman, bir efsane oldu. Bir ulusun özgürlüğü için savaşmasına ilham oldu.

Mangal Pandey in his death became a hero, a legend who inspired a nation to fight for freedom

Ya da kahraman gider.

Or so the legend goes.

Kahramanlar hakkında her zaman efsaneler vardır.

Heroes are always surrounded by legends.