kahramana

Güzel! Ve şimdi, bayanlar ve baylar gerçek bir kahramanı alkışlayın

And now, ladies and gentlemen, please welcome, a real hero

Yani siz benim hayatımı kurtardınız, ve sadece gerçek arkadaşlar ve kahraman köpekler yapar bunu.

I mean you guys just saved my life, and only true friends and hero dogs do that.

Kahraman arayışı her kahraman için gerekli olan bir şeyle başlar bir düşmanla.

Every search for a hero must begin with something that every hero requires a villain.

Bu her şeyden daha fazla, benim için bir kahraman olmak istedin?

That more than anything, you wanted to be a hero for me?

Bazıları ona kahraman diyor, bazıları onu ulusal güvenliğe bir tehdit olarak görüyor.

Some call him a hero, some see him as a threat to national security.

Bu gecenin asıl sorusu, bu inanılmaz kahraman kim ve şu anda nerede?

The real question tonight is who is this amazing hero and where is he now?

Kahraman olmak için fena bir yer değil.

It's not a bad place to be a hero.

Evet. Çok harika bir insan ve bir kahraman.

Yes, he was a great man and a hero.

Gerçek bir Amerikan kahramanı.

That's a real american hero.

Evet, Dimitri, kahraman arayışı her kahraman için gerekli olan bir şeyle başlar bir düşmanla.

Well, Dimitri, every search for a hero must begin with something that every hero requires a villain.