Turkish-English translations for kahya:

butler · housekeeper · steward · overseer · other translations

kahya butler

İyi bir kahya, gerçek bir beyefendiye ve

To a fine butler, a true gentleman and

Baş Kahya Liu bile bir garip davranıyor.

Even Butler Liu is behaving strangely.

Hizmetçi ve kahya gibi giyinmiş... .bazı karakterler var.

There's some characters dressed as maids and butlers.

Click to see more example sentences
kahya housekeeper

Neden bir kahya gibi temizlik yapıyorsun?

Why do you clean as a housekeeper?

Tam olarak kahya kadın olarak değil.

Not necessarily as my housekeeper.

Bebek bakıcısı ya da kahya da değilsin.

You're not my baby-sitter or my housekeeper.

kahya steward

Zengin olan bir kahya Jack London eserlerindeki gibi.

A steward turned multimillionaire, like in Jack London.

kahya overseer

Üç kardeş, kahyalar.

Three brothers. Overseers.