kalça

Bir ay önce kalçasından ameliyat oldu ve geçen hafta taburcu edildi.

She had hip replacement surgery a month ago and was discharged last week.

Ve kalça iki, üç ve dört, iyi.

And hips two, three and four, good.

Sende genç bir kızın kalçası var

You have a young girl's behind

O bir aptal kedisi var, onun sol kalçada bir iğrenç doğum lekesi vardır.

She has a stupid cat, she has a disgusting birthmark on her left hip.

Ve kalça iki, üç ve dört kez etrafında ve dört.

And hips two, three and four around and and four.

Ve dişi bir çocuğa ait kalça, çene, kol ve kafatası kemikleri var, yaklaşık olarak üç yaşında.

And I have the femur, mandible, humerus, and skull of a female child, approximately three years old.

Bu sadece bir kalça

This is just one hip

Bu muhtemelen bir kalça protezine ait.

This is probably from a hip replacement.

Bu bir kalça protezi.

It's a hip replacement.

Ben nihayet bir kalça implant var diye düşündüm Bu değiştirilmesi gerekiyor asla.

I thought, finally we'll have a hip implant that never needs replacing.