kalacak

Şimdi sadece sen ve ben kaldık.

Now it's just you and me.

Hayır, sen ve ben kaldık.

No. It's you and me.

Mükemmel değil biliyorum ama bu benim için çok önemli. Birlikte kalmamız kardeşlerim için de çok önemli.

I know it's not perfect, but it's very important to me and to my brothers that we stay together.

Tamam, buraya gel, burada kal.

All right, come here, come here.

Yani sen ve ben kaldık.

So it's you and me.

Şimdi, sen burada kal ve iyi bir kız ol.

Now, you stay here and be a good girl.

Sen burada kal ve sakın hiçbir şey yapma, tamam mı?

You stay here and don't do anything, okay?

Dinle, o benim oğlum ve sadece bir kaç gün burada kalacak.

Listen, he's my son and he's only gonna be here a few days.

Sadece eve git ve orda kal, ben seni bu akşam arayacağım.

Just go home and stay there, and i will call you tonight.

Hayır, annem uzun yıllar önce öldü ve o zaman yalnızca babam kalmıştı.

No, my mother died years and years ago, and then there was only my father.