kalp

Diyorum ya, gerçekten çok tatlı ve gerçekten komik biridir ve çok iyi bir kalbi vardır.

Yeah. I'm telling you, he's really sweet and really funny and he's just, oh, got a good heart.

Şu an bir kafa ve kalpten başka bir şey değil ama sana da gereken bu değil mi?

It ain't much more than a head and a heart right now, but that's all you need, don't you?

O sahip değil Kalp krizi. diye geçiriyor gibi görünüyor O kalp krizi, o değil mi?

He's not having a heart attack. He looks like he's having a heart attack, doesn't he?

En azından biz o şimdi çok daha iyi bir yerde olduğunu kalp alabilir.

Well, at least we can take heart that he's in a much better place now.

Küçük bir kız var ve onun, yeni bir kalbe ihtiyacı var.

There's a little girl, see? And she needs a new heart.

Ama o iyi kalpli.

But he is good.

Sen iyi bir kalbi olan iyi bir çocuksun.

You're a good kid with a good heart.

Çok yaşlı ve çok iyi kalpli ve en sonuncu.

Very old and very kind, and the very, very last.

Diyor ki, çok uzun zaman önce iyi kalpli bir adam varmış.

He says a long time ago, there was a kind man.

Kalp krizi geçiriyor sevimli, küçük bir kalp krizi.

She's having a heart attack! A cute little heart attack!