kanında

Hadi ama, bu kanlı para ve sen de biliyorsun.

Oh, come on, it's blood money, and you know it.

Çünkü bu benim kanım değil.

That's because it's not my blood.

Bu senin kanın değil, değil mi?

That's not your blood, is it?

Ben genç bir adam, bir silah ve dökülen ilk kandan bahsediyorum.

I'm talking about a young man and a gun and first blood.

Evet, bu benim kanım değil. Bir şeyim yok.

Yeah, yeah, yeah, it's not my blood I'm fine

Evet. Bu benim kanım değil.

Yeah, it's not my blood.

Ama o benim kanım değil.

But that's not my blood,

Bu benim kanım, değil mi?

That's my blood, isn't it?

O kanla ilgili bir şey var, dostum.

There's something about all that blood, man.

Bu benim kanım değil.

That's not my blood.