kanamaları

Daha önce hiç açık bir yara ya da herhangi bir kanama görmemiştim.

I had never seen an open wound or any kind of bleeding before.

İki kırık kaburga. köprücük kemiği. bir kaç parmak, kırık bir burun, yırtılmış dalak, kanama.

Two broken ribs. Collarbone. Several fingers, broken nose, ruptured spleen, internal bleeding.

HâlHâlâ biraz kanama var ama önemli bir şey değil.

Uh there's a little bit of bleeding still, but nothing major.

Ben bir şey göremiyorum Bütün bu buraya kanama.

I can't see anything with all this bleeding in here.

Birkaç saat önce çok kötü bir kanama tuttu.

I started bleeding really bad a few hours ago.

Kanama birkaç dakika sonra durdu mu?

The bleeding stopped after a few minutes?

Bu durum, felç, kanama, kalp ve böbrek sorunları, her şeyi açıklıyor.

That explains the paralysis, the bleeding, the heart and kidney issues. Everything.

Yani, bu basit bir kanama bozukluğu. Hayır.

So it's a simple bleeding disorder.

Bayan Raines! Bayan Raines Bu ofis, bir gün için yeteri kadar hata yaptı ve kanamayı durdurmaya niyetliyim.

Ms. Raines, Ms. Raines, this office has made enough mistakes for one day, and I intend to stop the bleeding.

Burada bir kanama var.

We have a bleeding here.