Turkish-English translations for kanlı:

blooded, blood · bloody, bloodied · with blood · murder · gory · bloodshot · bloodstained · other translations

kanlı blooded, blood

Hadi ama, bu kanlı para ve sen de biliyorsun.

Oh, come on, it's blood money, and you know it.

Daha çok kanlı para gibi.

More like blood money.

Üstünde senin kanın olabilir mi?

Could your blood be on it?

Click to see more example sentences
kanlı bloody, bloodied

Ben beş kez "Kanlı Mary" dersem tam olarak ne olur?

Now what exactly happens when I say "Bloody Mary" five times?

Evet. Bayağı kanlı, değil mi?

Yeah, pretty bloody, isn't it?

Bu sonsuz bir gün ve kanlı bir savaş olacak.

It will be a day of endless and bloody battle.

Click to see more example sentences
kanlı with blood

Bu kanlı bir film değil, değil mi?

This is a movie with no blood, isn't it?

Eğer bu doğruysa, o zaman soğuk kanlı bir katille uğraşıyoruz demektir.

If this is true, then we are dealing with one cold-blooded killer.

Kanlar içinde bir rahip var.

There's a priest, with blood.

Click to see more example sentences
kanlı murder

Cinayet aletinde kurbanın kanını bulduk ama Hodgins başka bir şey daha buldu.

We found the victim's blood on the murder weapon but Hodgins found something else.

Bu soğuk kanlı bir cinayet.

This is cold-blooded murder.

Benim gözümde, o sadece soğuk kanlı bir katil.

In my opinion, he's a cold-blooded murderer.

Click to see more example sentences
kanlı gory

Bana kanlı detayları ver, bir numaralı oğlum.

Well, give me the gory details, Son Number One.

Gerçekten hassas. Vahşi ve kanlı değil.!

Really sensitive, not wild and gory.

Kanlı yatağına hoş geldin ya da zafere.

Welcome to your gory bed or to victory.

Click to see more example sentences
kanlı bloodshot

Önemli olan kanlı gözler değil.

It's not the bloodshot eyes.

Gözler aşırı şekilde kanlanmış.

Eyes appear extremely bloodshot.

Kanlı gözlerini ve vücudunun seğirdiğini fark ettim.

Registered his bloodshot eyes and general twitchiness.

kanlı bloodstained

Bana kanlı bir kemik verin yeter.

Just give me a bloodstained bone

Kanlı elbiseye ne diyeceksiniz Bayan Inwood?" diyeceksin.

What about the bloodstained dress, eh, Miss Charlotte Inwood?

Vasiyetler ve kanlı yastık kılıfları gibi başka şeyler.

Legacies and other things such as bloodstained pillowslips.