Turkish-English translations for kanuni:

legal · lawful · other translations

kanuni legal

Hayır, hayır, sadece, okulum için kanuni bir soru sadece.

Oh, no, it's just, it's a legal question for school.

Bu kanuni bir sorgulama.

That's a legal question.

Ayrıca telefon dinleme kesinlikle kanuni değildi.

Plus the phone tap wasn't exactly legal.

Click to see more example sentences
kanuni lawful

Sen, Jon Jonsson Thora'yı kanuni yönden eşin olarak kabul ediyor musun?

Do you, Jon Jonsson, take Thora to be your lawful wedded wife?

ve onun kanuni temsilcisi Molière olarak da bilinen Jean-Baptiste Poquelin'den

and its lawful representative, "Jean-Baptiste Poquelin, aka Moliere.

Sen, Thora Larusdottir Jon'u kanuni yönden eşin olarak kabul

Do you, Thora Larusdottir, take Jon to be your lawful wedded

Click to see more example sentences