Turkish-English translations for kaplamalı:

coated, coat · other translations

kaplamalı coated, coat

Yani onu bir yada iki gün önce ev yapımı korozif ile kaplamış olmalı.

I mean, he must've coated it a day or two before with homemade corrosive.

Tamam, Calleigh, ince çinko kaplamalı aliminyum, çelik.

Okay, Calleigh, aluminum, steel in a fine zinc coating.

Plastik kaplamalı çok kanallı paslanmaz çelik kullanmışlar.

They used a plastic-coated, multi-strand stainless steel.

Click to see more example sentences