karışımı

İçlerinde ne var? Bu eski bir karışım. Yumuşak, açmamış tohumlar gül yapraklarıyla tatlandırılmış.

What's in them? it is an ancient mixture soft, unborn grains flavored with rose petals.

Bu iyi bir karışım değil.

This is not a good combination.

Bu eski bir karışım. Yumuşak, açmamış tohumlar gül yapraklarıyla tatlandırılmış.

It is an ancient mixture soft, unborn grains flavored with rose petals.

Bu karışım uygun koşulları yaratır. Yüzen geniş bir toplum olan mikroskobik bitkiler için.

This mixing creates ideal conditions for a vast community of floating microscopic plants.

Bütün bu insanlar. Karışım ve uyumlu karışım ve uyumlu.

Mix and match, mix and match, all these people together.

Hayır."Kötülüğün, kıskançlığın ve hayal kırıklığının bir karışımı," "o anında ölümcül ve panzehirsizdi

No. A mixture of malice, jealousy and disappointment, it was instantly fatal and without antidote.

Bu kız şizofren değildi ve sara da değildi, ya da bu ikisinin bir karışımı da değildi.

That girl was not schizophrenic and she was not epileptic, or any combination of the two.

Blockbuster, Pizza Hut, Taco Bell; hepsinde çalıştım. Pizza Hut ve Taco Bell karışımı bir yer.

Worked at Blockbuster, Pizza Hut, Taco Bell combination Pizza and Taco Bell.

Bunu bir dene. Yasemin ve afrodizyak yağların bir karışımı ile yapıldı.

Try this. it's made with jasmine and a mixture of aphrodisiac oils.

İşte bu kötü bir karışım.

Now, that's a bad combination.