karışımı

Bu vitaminimsi canlandırıcı karışım.

This is vita-self mood-booster remix.

Swanson soyunun likör karışımı.

That's Swanson family mash liquor.

Dövmeler ile centilmenlik harika bir karışım.

Tattoos and chivalry. Delicious combination.

Dijitalin ve baldıran otunun bir karışımı.

A mixture of digitalin and hemlock

Küstahlık, güvensizlik ve kendini beğenmişliğin bir karışımı gibiydi.

He was a combination of arrogance, insecurity, and boastfulness.

Karışımlar, ilaçlar yara lapaları, gargaralar.

Infusions, potions, inhalations poultices, gargles.

Ne labı, ne karışımı?

What lab, what concoction?

İşte Bayan Lucille'nin özel karışımı:

Miss Lucille's special concoction

Çıkartılacak renk karışımı.

Substractive color mixing.

Bu Rayford'un özel karışımı.

This is Rayford's special recipe.