karşılayalım

Sadık, cesur ve nazik. Ve liderlerimizi neşeyle karşılayalım.

loyal, brave and courteous And greet our leaders cheerfully

Bir Numara, Bay Worf, gidip misafirlerimizi karşılayalım.

Number One, Mr. Worf, let's go greet our visitors.

Ve liderlerimizi neşeyle karşılayalım.

And greet our leaders cheerfully

Worf, hadi konuğumuzu karşılayalım.

Worf, let's greet our guest.